“Genetiikkaa Parkinsonin tautia sairastaville”

Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri professori Helena Kääriäinen luennoi.

Parkinsonin tauti  - -   ei yleensä periydy. 


   Perinnöllisyyden osuutta Parkinsonin tautiin on tutkittu varsin paljon, mutta kovin vahvaa yhteyttä ei ole kyetty todistamaan.
   Laajoissa väestö- ja kaksostutkimuksissa on havaittu, että perinnölliset tekijät aiheuttavat vain noin 5-10 prosenttia  kaikista Parkinsonin tautitapauksista.Professori Helena Kääriäinen piti esitelmän Parkinsonin taudin periytyvyydestä.
Espoon Parkinson-kerhon edustaja Juha Venho avustaa Helena Kääriäistä esitelmän käynnistämisessä.


 --On varsin epätodennäköistä, että lapset perisivät vanhemmiltaan tämän taudin, arvioi perinnöllisyystieteen erikoislääkäri professori Helena Kääriäinen    Laajoissa väestö- ja kaksostutkimuksissa on havaittu, että perinnölliset tekijät aiheuttavat vain noin 5-10 prosenttia  kaikista Parkinsonin tautitapauksista.

   Kääriäisen mukaan alttius sairastumiseen saattaa joissakin suvuissa olla tavanomaista yleisempää ja periytyvää. 

Tutkimusten mukaan noin 20 prosentilla Parkinsonin tautiin sairastuneista on tätä samaa tautia sairastavia sukulaisia.

Helena Kääriäinen on toiminut viimeksi tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

   Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri professori Helena Kääriäisen mukaan Parkinsonin tauti ei ole yleensä suoraan perinnöllinen.  

   Mitä nuorempana Parkinsonin tautiin sairastuu, sitä suurempi näyttää olevan perintötekijöiden osuus.

   Kääriäisen mukaan ympäristötekijät vaikuttavat Parkinsonin taudin  syntyyn selvästi enemmän kuin perimä. Sairauden ilmenemistä ja etenemistä ei voida siten selittää yksinomaan geneettisistä tekijöistä johtuviksi.

  Tällä hetkellä -- lukuisista tutkimuksista huolimatta -- ei vieläkään tiedetä, mikä viime kädessä aiheuttaa Parkinsonin taudin. Se tiedetään, että keskushermoston toimintahäiriöt johtuvat dopamiinin puutteesta. Syytä dopamiinia tuottavien hermosolujen vaurioitumiseen ei sen sijaan ole saatu toistaiseksi selville.

    Ikä on tutkimusten perusteella selvästi suurin Parkinsonin tautiin altistava riskitekijä. Miessukupuoli näyttää myös lisäävän altistumisriskiä, samoin eräät kasvinsuojelukemikaalit, Kääriäinen kertoi espoolaisille Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen


Kari Rissa