Kerho




Espoon Parkinson-kerho (EPK) on Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n (UPY) jäsen

Espoon Parkinson-kerhon kattojärjestö on valtakunnallinen Liikehäiriösairauksien-liitto. Kerhon toiminta-alue on Espoo ja siinä on  jäseniä yhteensä noin 180. Kerho on perustettu 16.10.1995.  

Kerhon toimintaan pyritään saamaan mukaan kaikki Parkinsonin tautia sairastavat espoolaiset. Jäseniä voivat olla sekä sairastuneet että heidän läheisensä. 

Parkinsonin tautia sairastavien lisäksi kerhoon voivat liittyä myös muut erilaisia liikehäiriösairauksia kuten essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Lewyn kappale -tautia ja  erilaisia Parkinson plus-tauteja sairastavat.

Lähde mukaan Espoon Parkinson-kerhon toimintaan, liity jäseneksi!  Ota yhteyttä, kerromme mieluusti lisää.




Kerhon tavoitteet

Espoon Parkinson-kerho on liikehäiriösairaiden asialla. Kerhon tavoitteena on parantaa erityisesti Parkinsonin tautiin sairastuneiden niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia.

Parkinsonin tauti on neurologinen, yleensä verraten hitaasti etenevä, monialainen liikehäiriösairaus. Sen näkyvimmät oireet ovat vapina ja/tai lihasjäykkyys ja tasapaino-ongelmat.

Kerhon  tärkeä tehtävä on jakaa tietoa Parkinsoniin liittyvissä asioissa sekä ohjata tarvittaessa jäsenet ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon tuen ja palvelujen piiriin.

Kerho pyrkii ottamaan myös digimaailman virtuaalisen toiminnan haltuun. Tavoitteena on, että sähköisten viestintäkanavien -kuten internetverkon - kautta voidaan tavoittaa entistä useammat Parkinsonin tautia sairastavat ja heidän läheisensä.




Kerhon toiminta

Kerho järjestää monenlaista toimintaa: luentotilaisuuksia, retkiä, matkoja, kuntoliikuntaa ja erilaisia kulttuuritapahtumia.

Kerhon tilaisuuksiin kutsutaan vierailevia luennoitsijoita alustamaan keskusteluja Parkinsonin tautiin liittyvissä asioissa.

Yksi tärkeimmistä toiminna muodoista on vertais- ja omaistuki.

Kerho järjestää Parkinson-potilaille ja heidän omaisilleen säännöllisesti myös liikuntaryhmiä ja erilaisia kilpailuja. Kerholaiset osallistuvat myös aktiivisesti muiden parkinsonkerhojen ja -yhteisöjen järjästämiin  kilpailuihin.

Toiminnasta kerrotaan lähemmin kunkin osa-alueen omilla sivuilla. 


Kerhon vastuuhenkilöt

Espoon Parkinson-kerhon vastuuhenkilöt vuonna 2023 ovat:

 Juha Venho,  rahastonhoitaja

 Ulla Lehmijoki, kulttuurivastaava

 Vesa Lentonen, sihteeri, keilavastaava

 Jorma Aho-Mantila, jumppavastaava