Tuen tarve ja merkitys?

Espoon Parkinson-kerho tarjoaa jäsenilleen ja heidän läheisilleen mahdollisuuden vertais- ja omaistukeen.

Tuen merkitys on suuri etenkin siinä vaiheessa, kun tauti on uusi. Tieto omasta sairaudesta ja sen hoidosta vahvistaa hyvinvointia ja ohjaa oikealle hoitopolulle.

Tukea tarvitaan yleensä myös silloin, kun tauti pahenee ja se aiheuttaa ongelmia päivittäisessä elämässä.

Monet muutkin eri elämäntilanteissa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttavat ongelmia, joissa vertais- ja omaistuki auttavat selviytymään.


Vertaistuki

Vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukauden 1:nä keskiviikkona Tapiolan palvelukeskuksessa klo 16:00 – 18.00 vetäjänään Leena Tuohiniemi. 

Vertaistukiryhmässä keskustelaan toisten Parkinson-tautia sairastavien kanssa, jaetaan tietoa ja kokemuksia ja saadaan uutta tietoa.  

Tukiryhmässä käsiteltyjä asioita olivat muun muassa musiikin terapeuttinen vaikutus, ruokavalion merkitys, lääkitys ja dopamiinin merkitys. Joka kerta on laulettu ja naurettu, keskustelu on ollut vilkasta ja avointa. Osallistujille on jaettu Parkinson-liiton julkaisemia ohjekirjoja.

Omaistukea tarjolla

Omaistukiryhmä on turvallinen kanava puhua. Ryhmässä tuntee ettei ole yksin ongelmiensa kanssa.

Keskusteluaiheita ovat olleet muun muassa millainen tauti Parkinson on ja miten sitä hoidetaan. On puhuttu omaisten jaksamisesta, uupumisesta ja tunteista sekä omaishoitajana toimimisesta virallisesti ja epävirallisesti.

Kaikki omaisryhmässä puhuttu on luottamuksellista ja avautuminen vaikeimmistakin asioista on mahdollista ja turvallista.

Omaistukiryhmä kokootuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 16.00 – 18.00. Kokoontumisaika ja -paikka on tarkoituksellisesti sama vertaistukiryhmän kanssa. Näin potilaiden ja omaisten liikkuminen yhdessä mahdollistuu. Tarvittaessa voidaan ryhmien kesken järjestää yhteisiä keskusteluja.

Toiminnan vetäjänä on Armi Mauranen.


Mistä lisätietoa?
   Parkinsonliitto ry, www.parkinson.fi

   Neuroneuvonta-palvelu, www.neuroliitto.fi

   Uudenmaan Parkinson-yhdistys, www.upy.fi

   Espoon Parkinson-kerho, www.parkinsonespoo.fi

   Hermolla-lehti, www.parkinson.fi

   Terveyskirjasto, www.terveyskirjasto.fi

   Viestit Espoon Parkinson-kerholle, katso Yhteystiedot.