Kerhon tarkoitusEspoon Parkinson-kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä hyvinvointia, niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Kerho  järjestää monipuolista toimintaa, joka helpottaa Parkinsonin taudin oireiden kanssa elämistä. Taudista ja sen hoidon kehittymisestä on tärkeää ja kiinnostavaa saada lisätietoa. Kerhon tilaisuuksissa käy esiintymässä eri alojen parhaita asiantuntijoita.

Vertais- ja omaisryhmissä Parkinsonin tautia sairastavat kuten myös heidän omaisensa saavat tukea toisiltaan.

Kerhon järjestämät erilaiset  liikunta- ja kulttuuritilaisuudet  sekä retket tuovat piristystä ja virkistystä Parkinsonin tautia  sairastavien arkeen.


VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Espoon Parkinson-kerhon vuosikokous on 18.1.2023


Espoon Parkinson-kerhon vuosikokous

Aika:     18.01.2023  klo 16.00

Paikka: Tapiolan palvelukeskus


Kokouksen avaus,

Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Venho. Kokouksen sihteeriksi valittiin Vesa Lentonen .

Puheenjohtaja ja sihteeri toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin NN_________________ ja MM ___________________-

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen työjärjestys

Kauden 2022 tilinpäätös ja vastuuvapaudesta päättäminen

Toimintakertomus 2022

Kerhon toimihenkilöt vuodelle 2023

Esitetään kerhon toimihenkilöoiksi vudelle2023 seuraavia  vastuuhenkilöitä:

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, keilavastaava, jumppavastaava ja kulttuurivastaava.  Valitut henkilöt muodostavat Espoon Parkinson-kerhon johtokunnan, joka vastaa toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta.

Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja

Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kerhon toimihenkilöille

Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen kerhon toimihenkilöille

Muut esille tulevat asiat

Päätetään ryhtyä valmistelemaan kerhon vuoden 2023 virkistysmatkaa

Kokouksen päättäminen


kOKOUKSESA KÄSITELTÄVÄT ASIAKIRJAT OVAT NÄHTÄVISSÄ "TULEVAT TAPAHTMAT" OSIOSSA.KEVÄTKAUDEN OHJELMA

Olemme laatineet kotisivuille kohtaan "Tulevia tapahtumia" ja Palvelukeskuksen ilmoitustaululle kevätkauden 2023  ohjelman. Tutustukaa ohjelmaan ja  tulkaa mukaan. Seppo Kaakkolan artikeli Parkinsonpotilalle sopimattomista lääkkeistä

Luettavissa Tapahtunutta osiossa.


Uusia jäseniä UPY:n hallitukseen

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry  piti vuosikokouksensa 16.11.2022. Espoon Parkinson-kerhosta Ulla Lehmijoki tuli valituksi uutena jäsenenä UPY:n hallitukseen. Juha Venho jatkaa hallituksessa vielä vuoden. Vesa Lentonen valitiin hallituksen varajäseneksi. 

 UPYn hallituksessa jatkavat vuonna 2023:

Martti Kukkonen, Jarmo Laakso, Carita Piippo, Juha Venho ja varajäsen Markku Partinen,

Valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2023 - 2024,

Anna Kock, Esa Koskelainen, Sari Kukkonen,  Ulla Lehmijoki ja  varajäseneksi Vesa Lentonen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2023: Gustav Furuhjelm ja Martti Leppänen sekä varatoiminnantarkastajaksi Heli Laakso.

Valittiin varsinaisiksi liittokokousedustajiksi vuodelle 2023: Christian Andersson, Esa Koskelainen, Sari Kukkonen, Vesa Lentonen, Sampo Sulopuisto ja Matti Tukiainen. Liittokokousedustajien varamiehiksi vuodelle 2023 valittiin Kaarina Luoto ja Carita Piippo.