Parkinsonin tauti lisää välillisesti koronatautiriskiä

  • 25.1.30.4.2021

  Kuolleisuus koronaviruksen aiheuttamaan COVID 19-tautiin näyttää olevan korkeampi Parkinsonin tautia sairastavilla kuin vastaavan ikäisillä muilla ihmisillä.      

  ”Ei ole kuitenkaan varmaa näyttöä siitä, että Parkinsonin tauti sinänsä lisäisi riskiä sairastua koronatautiin”, toteaa professori, neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri Seppo Kaakkola.

    Sen sijaan Parkinsonin tautia sairastavilla on useita muita riskitekijöitä, kuten korkea ikä, heikentynyt yleiskunto ja muita sairauksia, jotka lisäävät riskiä sairastua vakavasti koronatautiin tai kuolla siihen,

   ”Siksi on erittäin tärkeätä noudattaa annettuja ohjeita ja pyrkiä välttämään tartunnan saamista kaikin keinoin”, Kaakkola korostaa.

  Koronarajoitusten aiheuttama liikunnan puute voi johtaa Parkinsonin tautia sairastavien tilan heikkenemiseen ja vastustuskyvyn huononemiseen. Tämä voi selittää  Kaakkolan mukaan parkinsonpotilaiden lisääntynyttä kuolleisuutta koronatautiin.

  Tutkimukset osoittavat selkeästi, että parkinsonpotilaiden olisi pyrittävä ylläpitämään liikuntaa ja kuntoilua myös pandemian aikana.

  Koronataudin pelko ja sosiaalinen eristäytyminen ovat lisänneet Parkinsonin tautia sairastavien psyykkistä oireilua. Stressioireet, ahdistus ja masennus ovat lisääntyneet selvimmin. Myös unihäiriöt ovat yleistyneet koronapandemian aikana.


Lue lisää: Hermolla-lehti 4/2020