VALOHOIDOSSA EDISTYSTÄ

Referaatti Scientific American lehden artikkelista ”Optogenetics Lights Up Therapeutics Neuroscience”. Kirjoittanut Dr Nayef Al-Rodhan, June 23, 2016.

Aivoihin upotettava langaton mikroelektroniikkatekniikka antaa lupaavia odotuksia mm Parkinsonin taudin hoitoon.

Tutkijoiden on vaikea selittää miten aivot tekevät sen mitä ne tekevät aivojen monimutkaisuudesta johtuen, ainakin yksityiskohtaisella tasolla. Perusteellinen ymmärtäminen on tarpeen jotta mm Parkinsonin taudin syihin voitaisiin täsmävaikuttaa.

Aivoihin upotettavilla lankaelektrodeilla on kyetty seuraamaan hermosolujen aktivoitumista jossain määrin. Mutta tämä on epätarkkaa tekniikkaa, sillä lankaelektrodit stimuloivat myös kohdetta ympäröiviä hermosoluja eivätkä elektrodit kykene erottamaan erilaisia hermosoluja toisistaan.

Läpimurto saatiin vuonna 2005, jolloin neurogeneetikot esittivät menetelmän, jolla hermosolut saatiin reagoimaan erivärisiin valoihin. Tätä tekniikkaa kutsutaan optogenetiikaksi koska siinä tiettyjä geenejä voidaan valon tietyn värin avulla virittää ”ON” tai ”OFF” tilaan häiritsemättä naapurigeenien toimintaa. Geenejä voidaan valon väriä ja valon ajoitusta säätämällä ohjata toimimaan oikeassa järjestyksessä. Tämä on tärkeää, sillä aivojen toiminnassa hermosolujen aktivoitumisen oikea ajoitus on kaikki kaikessa.

Upottamalla tietylle valolle herkkiä geenejä hermosoluihin, nämä hermosolut voidaan aktivoida toimimaan ”ON” tilassa oikeassa järjestyksessä. Tekniikkaa on tutkittu hiirikokeissa.

Tähän asti ongelmana on ollut valosignaalin vieminen syvälle aivoihin. Mutta nyt ultraohuet mikroelektroniikkalastut, tuskin hermosolua kookkaammat, voidaan upottaa aivoihin kudosvaurioita välttäen ja näitä lastujen tuottamaa valoa voidaan ohjata langattomasti pään ulkopuolelta.

Optogenetiikka on jo nyt avannut uusia näkymiä aivosairauksien, kuten Parkinsonin vapinan hoitoon.

Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Valohoitoa